Abpsi Atenció Psicològica és un centre, de caràcter privat, dedicat a donar orientació i assistència psicològica a aquelles persones adultes que es troben amb dificultats emocionals i/o psicològiques que li impedeixen o limiten poder gaudir d’un benestar emocional òptim que li permeti una millor qualitat de vida.