Som un centre, de caràcter privat, dedicat a donar ORIENTACIÓ I ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA a aquelles persones que es troben amb dificultats emocionals i/o psicològiques que no li permeten, o limiten, poder gaudir d’un BENESTAR EMOCIONAL òptim i una millor QUALITAT DE VIDA.

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

TRACTAMENT PERSONALITZAT

Amb la finalitat de poder proporcionar un tractament ajustat a les necessitats particulars de cada persona centrem la nostra atenció a oferir un espai que contingui un tracte proper i càlid, el necessari per tal d’establir una relació des de la confiança, el respecte i l’afecte.

Dins d’aquest context, primer es fa un diagnòstic sobre les dificultats, s’estableix el nivell de gravetat de la problemàtica, si hi ha patologia, i posteriorment es valora i determina el tipus de tractament més idoni en cada cas

 

TRACTAMENTS PER A

 

Timidesa

Aïllament social, dificultat en fer i mantenir amics, dificultat d’expressar sentiments, dificultat a saber dir “no”, dificultat en poder defensar els nostres propis drets i necessitats

 

Inseguretat

Dificultat en prendre decisions, temor a fer canvis,  en mantenir criteris, por a expressar opinions…

 

 

  llegiu tot l'article  

Autoestima

Concepte molt baix d’un mateix, insatisfacció en la manera de ser,  agradar-se poc o gens, trobar-se poc útil o valorar-se poc…

 

 

 

EQUIP PROFESSIONAL

L’equip està format per professionals de la psicologia col·legiats amb una llarga trajectòria i experiència dins de l’àmbit de la Teràpia en Psicologia Clínica i la Psicoteràpia. Els professionals es caracteritzen per una qualitat humana i professional que permeten una atenció personalitzada des de l'ètica i el rigor per tal de garantir la privacitat de les persones. 

Comptem amb una àmplia xarxa de professionals que col·laboren amb el nostre centre, de l’entorn de la salut, entorn educatiu-social, dret civil (tal com psiquiatres, treballadors socials, mediadors, advocats, centres d’orientació i inserció sociolaboral…)

 

 

 

   

 

 Sandra Ginés Castellet
 
Fundadora i Directora 
d'ABPSI ATENCIÓ PSICOLÒGICA
 

- Llicenciada en Psicologia amb l’especialitat clínica a l’Universitat Autònoma de Barcelona, Col·legiada al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya número 9.628. - Psicòloga acreditada com a Psicòloga General Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
- Psicòloga Especialista en Psicoteràpia acreditada en European Federation of Psychologists Associations (EFPA). 

   + info

 

 

 

   

­