Som un centre, de caràcter privat, dedicat a donar ORIENTACIÓ I ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA a aquelles persones que es troben amb dificultats emocionals i/o psicològiques que no li permeten, o limiten, poder gaudir d’un BENESTAR EMOCIONAL òptim i una millor QUALITAT DE VIDA.

 

 

LÍNIES TEÒRIQUES D'INTERVENCIÓ I TÈCNIQUES DE TREBALL

 

L’especialitat dels professionals del centre permeten els següents marcs teòrics de treball i tèniques d’intervenció:

 Teràpia Cognitiu-Conductual

Centra el seu treball en les cognicions que s’esdevenen de la forma d’interpretar les diferents situacions en les que es pot trobar la persona. Tracta de modificar-les buscant altres formes de pensar més positives i sobretot més ajustades, adaptables a la realitat i que per tant no ocasionin tant de patiment. Segons com pensa la persona (cognició) sent (emoció) i actua (conducta).

Es treballa principalment el present i s’ajuda a la persona a desenvolupar-se de forma més saludable i adaptativa.

Es treballa amb un ampli repertori de tècniques concretes destinades a reduir o remetre la simptomatologia (entrenament en imaginació, relaxació, treball dels pensaments erronis…).

S’incorporen, en la forma d’intervenir, aspectes del Cognitivisme de 3ª Generació i de la Teràpia basada en Psicoanlàlisi Relacional: la relació entre la persona i el terapeuta com a eix de treball, es treballa en la relació interpersonal i s’utilitza el mindfulness/l'atenció plena com a tècniques de treball.

 Psicoteràpia humanista integrativa amb el trauma

Dins d’un marc de treball basat en el vincle, es realitzen diferents línies terapèutiques com per exemple la teràpia gestalt, el focusing, l’anàlisi transaccional, brainspotting, treball per parts internes i el treball amb somins.

També es treballa amb la meditació i la relaxació.

S’incorpora a més una novedosa línia de treball que és la Psiconeurologia Aplicada (PNA).