Som un centre, de caràcter privat, dedicat a donar ORIENTACIÓ I ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA a aquelles persones que es troben amb dificultats emocionals i/o psicològiques que no li permeten, o limiten, poder gaudir d’un BENESTAR EMOCIONAL òptim i una millor QUALITAT DE VIDA.

 

 

 TIPUS DE TRACTAMENT

 

TRACTAMENT PERSONALITZAT

Amb la finalitat de poder proporcionar un tractament ajustat a les necessitats particulars de cada persona centrem la nostra atenció a oferir un espai que contingui un tracte proper i càlid, el necessari per tal d’establir una relació des de la confiança, el respecte i l’afecte.

Dins d’aquest context, primer es fa un diagnòstic sobre les dificultats, s’estableix el nivell de gravetat de la problemàtica, si hi ha patologia, i posteriorment es valora i determina el tipus de tractament més idoni en cada cas.

 

TRACTAMENTS PER A

   TIMIDESA

Aïllament social, dificultat en fer i mantenir amics,  d’expressar sentiments, a saber dir “no”, dificultat en poder defensar els nostres propis drets i necessitats... 

   INSEGURETAT

Dificultat en prendre decisions, temor a fer canvis,  en mantenir criteris, por a expressar opinions…

   AUTOESTIMA

Concepte molt baix d’un mateix, insatisfacció en la manera de ser, agradar-se poc o gens, trobar-se poc útil o valorar-se poc…

   ESTRÉS-ANSIETAT

Preocupació excesiva, impaciència, fatiga, dificultat per concentrar-se, irritabilitat, tensió, alteració del son, palpitacions, ofecs, mareig…

   PORS i FÒBIES

Por a agafar el metro, por a pujar en ascensor, por en sortir de casa, por a parlar en públic, por a perdre el control…

   OBSESSIONS

Pensaments molestos, necessitat de contar objectes, repetir paraules, impossibilitat per deixar de pensar constantment en alguna cosa, comprovar les coses repetidament… 

   DEPRESSIÓ

Baix estat d’ànim, tristesa, pèrdua d’interès i plaer en gairebé totes les activitats, insomni o excés de son, manca d’energia, sentiment de culpa o inutilitat

   PROBLEMES DE PARELLA

Problemes de comunicació, dificultats en arribar a acords, dificultats en la convivència...

   SEXOLOGIA

Manca de desig sexual, insatisfacció sexual, disfuncions sexuals …